หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 22 47 28
2 189 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 57 176 94
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 33 60 47
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 18 101 42
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 18 97 20
6 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 22 53 33
7 007 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 6 8 7
8 008 โรงเรียนดอนหันโนนเพ็ด 0 0 0
9 014 โรงเรียนบ้านกระถิน 9 16 14
10 015 โรงเรียนบ้านกระพี้ 2 8 2
11 016 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
12 017 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 21 65 38
13 018 โรงเรียนบ้านกู่ 0 0 0
14 021 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 8 8 8
15 022 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 6 6 6
16 024 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 1 2 2
17 023 โรงเรียนบ้านขามเวียน 1 3 2
18 025 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 24 40 40
19 122025 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 0 0 0
20 026 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 3 13 6
21 027 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 7 20 12
22 038 โรงเรียนบ้านงิ้ว 4 9 6
23 040 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 6 6
24 041 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 12 99 33
25 042 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 4 6 5
26 043 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 10 17 13
27 044 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 11 32 17
28 045 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 5 17 9
29 046 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 5 6 6
30 047 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 12 29 20
31 049 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 14 24 21
32 190 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24 45 33
33 048 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 18 43 29
34 122048 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1 1 1
35 051 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 24 38 32
36 053 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 23 33 30
37 054 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 5 19 11
38 197 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 4 3 3
39 059 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 9 17 11
40 060 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 8 12 11
41 061 โรงเรียนบ้านตะหนอด 1 3 2
42 058 โรงเรียนบ้านตะโก 12 25 20
43 057 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 2 6 4
44 056 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 16 53 32
45 062 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 20 76 37
46 063 โรงเรียนบ้านตาจั่น 21 45 35
47 066 โรงเรียนบ้านทองหลาง 8 12 12
48 065 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 23 40 37
49 122065 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1 2 2
50 067 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 12 28 17
51 070 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 2 4 3
52 072 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 4 4 4
53 071 โรงเรียนบ้านนาแค 9 20 9
54 069 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 15 32 21
55 085 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 11 36 17
56 086 โรงเรียนบ้านประคำ 28 58 48
57 087 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 27 13
58 088 โรงเรียนบ้านปอบิด 17 48 29
59 089 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 21 57 37
60 090 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 13 5
61 091 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 9 16 13
62 095 โรงเรียนบ้านมะค่า 5 11 10
63 096 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 6 12 11
64 098 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 3 5 3
65 193 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 4 4 4
66 100 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 24 47 32
67 101 โรงเรียนบ้านสระครก 20 45 32
68 102 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 31 91 59
69 122102 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 4 8 8
70 103 โรงเรียนบ้านสีสุก 14 33 22
71 198 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 3 2
72 112 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 4 9 8
73 110 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 9 17 13
74 111 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 2 5 4
75 113 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 21 42 34
76 115 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 17 30 24
77 114 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 4 11 8
78 118 โรงเรียนบ้านหนองคอม 22 54 39
79 120 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 5 5
80 124 โรงเรียนบ้านหนองตาด 37 103 45
81 126 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 19 23 21
82 127 โรงเรียนบ้านหนองบง 5 11 8
83 196 โรงเรียนบ้านหนองบง 2 6 3
84 132 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 8 8
85 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 22 85 38
86 122128 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1 1 1
87 129 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 10 15 14
88 130 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 24 49 36
89 131 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 1 1 1
90 133 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 24 61 33
91 134 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 24 49 36
92 135 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 6 6
93 136 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 20 32 30
94 137 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 47 14
95 138 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 19 16
96 139 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 1 3 2
97 142 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 5 13 10
98 141 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 10 3
99 144 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 4 11 8
100 145 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 17 54 30
101 147 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 44 67 62
102 146 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 14 34 27
103 125 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 32 53 47
104 140 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 0 0 0
105 194 โรงเรียนบ้านหนองแขม 11 18 13
106 121 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 3 5 4
107 122 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 8 23 14
108 143 โรงเรียนบ้านหนองแสง 14 31 25
109 119 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 7 15 12
110 123 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 5 2
111 117 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 3 0 0
112 148 โรงเรียนบ้านหมัน 16 48 31
113 149 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 13 19 17
114 154 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 9 28 13
115 155 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 2 1
116 156 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 4 3
117 157 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 7 14 10
118 158 โรงเรียนบ้านหินแห่ 11 20 17
119 151 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 16 11
120 152 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 5 4
121 153 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 6 11 7
122 150 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 1 1
123 160 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 6 16 10
124 159 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 5 13 8
125 019 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 28 68 43
126 093 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 7 7 7
127 097 โรงเรียนบ้านเมืองคง 8 43 15
128 105 โรงเรียนบ้านเสมา 7 8 6
129 106 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 8 55 20
130 020 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 8 15 13
131 052 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 35 82 62
132 092 โรงเรียนบ้านแฝก 5 19 9
133 028 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 11 24 14
134 029 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 4 10 7
135 030 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 9 14 13
136 033 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 4
137 034 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 16 36 28
138 035 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 6 11 5
139 036 โรงเรียนบ้านโคกสี 10 17 14
140 032 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 13 20 18
141 195 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 0 0 0
142 037 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 22 43 36
143 039 โรงเรียนบ้านโจด 18 28 22
144 064 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 6 17 8
145 073 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 7 15 9
146 074 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 22 41 34
147 077 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 14 37 27
148 076 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 4 13 6
149 079 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 5 16 8
150 080 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 23 40 29
151 081 โรงเรียนบ้านโนนรัง 15 24 20
152 082 โรงเรียนบ้านโนนสัง 11 18 17
153 083 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 28 52 45
154 084 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 13 5
155 075 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 26 56 41
156 078 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 6 12 6
157 094 โรงเรียนบ้านโพนทอง 25 48 41
158 107 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 2 6 3
159 108 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 11 17 14
160 109 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 4 23 9
161 192 โรงเรียนบ้านไทรโยง 4 13 8
162 162 โรงเรียนปริยัติไพศาล 22 43 35
163 163 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 7 9 9
164 164 โรงเรียนวังโพน 5 4 4
165 165 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 6 9 8
166 166 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 3 4 4
167 169 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 6 8 7
168 170 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0
169 168 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 8 27 13
170 173 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 4 7 5
171 176 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 2 3 3
172 177 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 9 14 13
173 178 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 8 10 8
174 179 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 9 22 14
175 180 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 8 14 9
176 182 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 3 9 6
177 181 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 4 10 4
178 167 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 5 7 5
179 174 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 2 3 3
180 171 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 17 31 23
181 172 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 1 2 2
182 175 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 18 32 29
183 191 โรงเรียนวันครู 2502 21 59 39
184 186 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 6 7 7
185 161 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 5 14 9
186 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ 10 12 11
187 013 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 9 28 17
188 184 โรงเรียนวานิชวิทยา 28 49 42
189 187 โรงเรียนอมรศิลป์ 34 91 45
190 201 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 1 1
191 009 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 20 28 20
192 010 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 45 93 59
193 011 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 23 43 27
194 200 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 2 3 3
รวม 2149 4932 3265
8197

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]