สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 13 35 22
2 003 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 2 6 4
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 5 18 10
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 18 43 29
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 20 51 32
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 45 123 63
7 121005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 0 0 0
8 008 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 25 36 32
9 010 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 17 42 31
10 011 โรงเรียนด่านขุนทด 63 148 97
11 121011 โรงเรียนด่านขุนทด 0 0 0
12 012 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 33 98 47
13 016 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 6 13 9
14 205 โรงเรียนบึงคำคู 20 38 30
15 206 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 3 2
16 207 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 2 3 3
17 017 โรงเรียนบ้านกระดาน 3 7 5
18 018 โรงเรียนบ้านกะพี้ 16 33 24
19 019 โรงเรียนบ้านกำปัง 6 16 10
20 020 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 1 1 1
21 022 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 12 22 16
22 024 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 18 30 24
23 021 โรงเรียนบ้านกุดโดก 2 6 3
24 023 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 2 11 4
25 025 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 18 26 23
26 031 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 5 13 9
27 033 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 7 12 9
28 034 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 3 4 4
29 035 โรงเรียนบ้านคลองแค 5 11 9
30 039 โรงเรียนบ้านคู 3 5 4
31 038 โรงเรียนบ้านคูเมือง 23 43 32
32 037 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 17 32 23
33 036 โรงเรียนบ้านค้างพลู 8 14 12
34 046 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 12 5
35 047 โรงเรียนบ้านจะบู 2 4 3
36 048 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 7 12 9
37 121048 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 0 0 0
38 049 โรงเรียนบ้านจาน 19 29 23
39 052 โรงเรียนบ้านชีวึก 11 24 18
40 053 โรงเรียนบ้านซับพลู 27 57 44
41 054 โรงเรียนบ้านซับยาง 3 4 3
42 055 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 17 46 25
43 062 โรงเรียนบ้านดอน 3 11 5
44 056 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 6 15 9
45 057 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 20 31 25
46 058 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 7 12 12
47 059 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 4 21 9
48 060 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 0 0 0
49 061 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 7 10 9
50 063 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 5 22 8
51 064 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 0 0 0
52 065 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 23 47 36
53 067 โรงเรียนบ้านตะเคียน 5 7 6
54 066 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 4 6 5
55 071 โรงเรียนบ้านถนนหัก 3 9 6
56 070 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 7 14 10
57 069 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 14 39 21
58 072 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 9 44 11
59 073 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 9 5
60 076 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 32 54 47
61 075 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
63 074 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 2 6 3
64 080 โรงเรียนบ้านนา 23 44 30
65 079 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 19 42 30
66 078 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8 24 16
67 095 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 6 17 9
68 096 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 6 10 9
69 097 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 1 1 1
70 099 โรงเรียนบ้านบุตะโก 0 0 0
71 100 โรงเรียนบ้านบุระไหว 0 0 0
72 101 โรงเรียนบ้านบุสายออ 0 0 0
73 098 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 17 33 29
74 102 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 4 8 6
75 103 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 4 2
76 105 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 4 5 4
77 104 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 2 6 4
78 109 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 5 10 7
79 110 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 17 33 25
80 111 โรงเรียนบ้านพันชนะ 12 13 13
81 112 โรงเรียนบ้านพันดุง 6 10 9
82 116 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 1 2 2
83 115 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 0 0 0
84 117 โรงเรียนบ้านมะเริง 1 1 1
85 118 โรงเรียนบ้านมาบกราด 4 10 7
86 123 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 3 3 3
87 124 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 16 31 27
88 126 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 0 0 0
89 127 โรงเรียนบ้านวังสนวน 19 29 24
90 128 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 19 44 34
91 125 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 13 30 20
92 129 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 9 11 10
93 130 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 7 9 7
94 132 โรงเรียนบ้านสระตอง 6 11 11
95 133 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 5 21 10
96 134 โรงเรียนบ้านสระพัง 12 37 21
97 131 โรงเรียนบ้านสระแจง 12 42 22
98 135 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 25 81 47
99 136 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 26 96 43
100 137 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 0 0 0
101 138 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 16 6
102 140 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 1 2 1
103 141 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 7 3
104 142 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 6 10 7
105 143 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 14 29 22
106 145 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 12 34 17
107 147 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 6 17 9
108 146 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 3 14 8
109 144 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 4 16 8
110 149 โรงเรียนบ้านหนองกราด 0 0 0
111 148 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 8 27 16
112 150 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 2 6 4
113 151 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 1 10 3
114 152 โรงเรียนบ้านหนองจาน 16 35 24
115 154 โรงเรียนบ้านหนองดุม 22 44 34
116 156 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 4 10 7
117 158 โรงเรียนบ้านหนองบง 7 10 10
118 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 13 18 17
119 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 5 7 5
120 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 3 7 4
121 163 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 5 14 7
122 165 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 21 17
123 164 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 4 3
124 167 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 37 19
125 171 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 34 65 49
126 172 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 18 48 35
127 174 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 25 59 37
128 176 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 7 17 12
129 175 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 0
130 177 โรงเรียนบ้านหนองสาร 3 8 6
131 178 โรงเรียนบ้านหนองหอย 5 15 8
132 179 โรงเรียนบ้านหนองหัน 9 15 11
133 153 โรงเรียนบ้านหนองแจง 2 8 4
134 155 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 5 4
135 173 โรงเรียนบ้านหนองแวง 25 105 46
136 180 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 2 1
137 162 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 2 5 3
138 168 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 9 50 12
139 170 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) 4 5 4
140 169 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ 1 2 2
141 181 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 26 11
142 157 โรงเรียนบ้านหนองไทร 17 46 32
143 166 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 2 2
144 182 โรงเรียนบ้านหนุก 6 8 8
145 183 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 23 51 36
146 191 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 17 26 20
147 192 โรงเรียนบ้านหาญ 0 0 0
148 193 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 7 12 11
149 194 โรงเรียนบ้านหินดาด 6 14 10
150 196 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 17 10
151 197 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1 1 1
152 195 โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 0
153 188 โรงเรียนบ้านห้วย 3 17 6
154 184 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 22 33 26
155 185 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 15 26 23
156 187 โรงเรียนบ้านห้วยบง 17 49 32
157 189 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 4 14 8
158 190 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 13 58 26
159 121190 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1 2 2
160 186 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 0 0 0
161 204 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 8 10 9
162 027 โรงเรียนบ้านเกาะลอย 1 1 2
163 026 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 3 4 4
164 032 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 3 4 4
165 050 โรงเรียนบ้านเจริญผล 8 16 12
166 120 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 0 0 0
167 121 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 20 48 33
168 119 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 4 11 7
169 139 โรงเรียนบ้านเสมา 23 40 29
170 198 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 4 7 6
171 106 โรงเรียนบ้านแปรง 24 69 38
172 028 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 0 0 0
173 029 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 3 17 6
174 030 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 3 18 7
175 040 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 7 19 11
176 043 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 11 23 18
177 044 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 6 8 8
178 041 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 5 8 8
179 042 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 10 6
180 045 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 3 3 3
181 051 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 4 8 6
182 068 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 16 26 20
183 094 โรงเรียนบ้านโนน 6 15 9
184 081 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 19 7
185 082 โรงเรียนบ้านโนนตาล 13 30 21
186 084 โรงเรียนบ้านโนนทอง 8 16 13
187 085 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 13 26 20
188 086 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1 3 2
189 087 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 0 0 0
190 090 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
191 091 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 18 31 28
192 092 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา 3 4 4
193 093 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 7 16 9
194 083 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 9 18 9
195 089 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 10 16 12
196 088 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 21 40 31
197 107 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 3 6 5
198 108 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 4 4 4
199 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 7 17 12
200 114 โรงเรียนบ้านโพนไพล 13 20 17
201 121114 โรงเรียนบ้านโพนไพล 2 2 1
202 202 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1 2 2
203 203 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 9 20 15
204 200 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 0 0 0
205 201 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 10 16 12
206 199 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 1 1 1
207 122 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 24 46 34
208 209 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 12 24 20
209 211 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 17 27 25
210 212 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 2 6 4
211 213 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 15 24 24
212 121213 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 1 1 1
213 214 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 9 26 14
214 215 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 0 0 0
215 216 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 17 40 19
216 217 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 7 13 9
217 218 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 6 10 8
218 219 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 19 45 28
219 220 โรงเรียนวัดหนองราง 1 1 1
220 221 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 4 5 4
221 222 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 4 12 8
222 223 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 4 6 4
223 225 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 16 33 20
224 226 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 18 43 24
225 013 โรงเรียนเทพคงคา 6 15 11
226 015 โรงเรียนโนนไทย 22 52 33
227 009 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 2 4 4
228 002 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 2 6 4
229 208 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 26 45 35
230 210 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 1 10 3
231 224 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 11 15 11
232 229 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ 1 2 1
233 014 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 1 2 1
รวม 2015 4597 3033
7630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]