หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 46 29 67.44% 5 11.63% 7 16.28% 2 4.65% 43
2 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 37 23 65.71% 6 17.14% 4 11.43% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนขนงพระใต้ 32 23 71.88% 2 6.25% 3 9.38% 4 12.5% 32
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 28 23 82.14% 2 7.14% 2 7.14% 1 3.57% 28
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 32 20 80% 2 8% 0 0% 3 12% 25
6 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 27 18 66.67% 5 18.52% 3 11.11% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 27 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
8 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 25 15 60% 6 24% 1 4% 3 12% 25
9 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 25 15 60% 4 16% 2 8% 4 16% 25
10 โรงเรียนวัดกลางดง 22 15 68.18% 0 0% 3 13.64% 4 18.18% 22
11 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 27 14 51.85% 5 18.52% 6 22.22% 2 7.41% 27
12 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 28 13 56.52% 4 17.39% 3 13.04% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 20 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 25 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 14 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 24 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 22 10 47.62% 10 47.62% 0 0% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 19 10 55.56% 5 27.78% 0 0% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 20 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านหมูสี 20 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 16 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
25 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 17 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านคลองยาง 24 8 36.36% 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 21 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
28 โรงเรียนหนองน้ำใส 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านวังไทร 18 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 18 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
32 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 22 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 21 7 38.89% 3 16.67% 6 33.33% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนมงคลกุล 15 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนซับตะเคียน 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 19 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 19 6 35.29% 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 17
43 โรงเรียนคีรีวัฒนา 18 6 35.29% 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านซับใต้ 15 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนพรพิทยาคม 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 15 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 14 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านปางละกอ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 18 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
53 โรงเรียนประสารวิทยา 19 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนวัฒนวิทยา 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 20 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
56 โรงเรียนบ้านหนองห่าน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนนาตะโครก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
67 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านหินเพิง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
76 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 12 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 16 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 14
78 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 9 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านบุตาสง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 18 2 11.11% 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 18
87 โรงเรียนบ้านหนองเบน 11 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านนากลาง 18 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 12
90 โรงเรียนบ้านซับน้อย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
91 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 9 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
92 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนโป่งกะสัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านวังสีสด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 8 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านปางโก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนสง่าพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
114 โรงเรียนบ้านปางคล้า 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนโคกมะกอก 8 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านเขาวง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านสลักใด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านซับหวาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
132 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
133 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนวัดบันไดม้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านกุดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านซับชุมพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านสองคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนสันติวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนเสมาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนสันติพัฒนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนประชานุสรณ์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
154 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านสายชนวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
166 โรงเรียนกีรติศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
170 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนบ้านวังราง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]