กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
6 บ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 6
8 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 6
9 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
10 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
11 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
12 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 4
5 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.5 ทอง 5
6 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.25 ทอง 8
9 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.62 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 63 ทองแดง 4
5 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
6 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
7 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
6 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
7 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
8 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
9 บ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 7
8 บ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
10 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
11 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
12 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 4
5 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 5
6 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
7 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 รักชาติประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -