สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองม่วงหวาน 12 9 6 27 32 6 4 5 42
2 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 10 12 3 25 29 8 2 2 39
3 บ้านหินดาด 10 4 2 16 18 3 2 3 23
4 เทียมนครวิทยา 9 3 3 15 18 2 4 9 24
5 บ้านหนองสะแก 7 5 3 15 15 2 1 3 18
6 บ้านหนองม่วงใหญ่ 6 1 6 13 16 1 1 3 18
7 บ้านหนองไม้ไผ่ 6 1 3 10 11 3 8 2 22
8 วัดหนองนา 6 1 2 9 10 2 1 1 13
9 บ้านบุกระโทก 5 3 5 13 16 3 2 1 21
10 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 5 0 4 9 13 2 3 0 18
11 บ้านบิง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 จักราชราษฎร์สามัคคี 4 5 1 10 13 3 0 0 16
13 บ้านหนองบุนนาก 4 3 3 10 17 5 2 1 24
14 บ้านบึงพระ 4 2 1 7 10 1 0 2 11
15 บ้านหนองตะไก้ 4 1 3 8 16 11 3 1 30
16 บ้านหนองกระทุ่ม 4 1 0 5 6 3 2 0 11
17 บ้านโคกพลวง 4 0 1 5 8 0 0 0 8
18 บ้านท่าลี่ 3 5 0 8 16 5 1 2 22
19 ชลประทานนาตลิ่งชัน 3 3 3 9 13 1 1 1 15
20 บ้านหนองยาง 3 2 4 9 14 3 2 1 19
21 บ้านโนนทอง 3 2 2 7 11 4 4 1 19
22 บ้านหนองกก 3 2 1 6 11 7 1 3 19
23 ชุมชนบ้านทับสวาย 3 2 1 6 6 2 2 2 10
24 วัดหนองพลวง 3 2 0 5 11 4 3 3 18
25 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 3 1 1 5 5 1 2 0 8
26 บ้านตะกุดเครือปลอก 3 0 0 3 4 0 0 0 4
27 เสมาอุปถัมภ์ 2 7 1 10 17 4 4 3 25
28 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 2 6 2 10 16 3 2 4 21
29 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 2 4 3 9 14 4 7 6 25
30 บ้านท่าอ่าง 2 4 2 8 19 6 5 1 30
31 บ้านปอพราน 2 3 3 8 13 7 3 5 23
32 บ้านหนองสาย 2 3 2 7 13 5 4 5 22
33 เก้งเต็ก 2 2 3 7 11 6 1 3 18
34 บ้านหนองไผ่ 2 2 0 4 10 1 1 2 12
35 บ้านสว่างวิทยา 2 1 2 5 8 6 3 2 17
36 ขามสงเคราะห์ 2 0 2 4 4 3 0 0 7
37 บ้านตะแกรง 2 0 0 2 6 2 1 1 9
38 บ้านบึงทับปรางค์ 2 0 0 2 4 2 0 0 6
39 บ้านทุ่งหัวขวาน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านพระ 2 0 0 2 2 0 4 2 6
41 บ้านหนองหัวแรด 1 7 6 14 23 4 4 6 31
42 บ้านดงพลอง 1 3 3 7 8 1 1 1 10
43 บ้านพระพุทธ 1 3 2 6 10 1 1 0 12
44 วัดเหมสูง 1 3 1 5 8 2 3 1 13
45 บ้านลุงเขว้า 1 3 0 4 10 3 2 4 15
46 บ้านนาตะคุ 1 3 0 4 7 4 0 0 11
47 บ้านสารภี 1 2 1 4 5 4 1 4 10
48 วัดหนองนกคุ่ม 1 2 1 4 5 3 1 2 9
49 บ้านด่านพัฒนา 1 2 1 4 5 2 1 3 8
50 ชาติวิทยา 1 2 0 3 4 4 1 1 9
51 บ้านหนองไผ่ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
52 ชุมชนสว่างวิทยา 1 1 3 5 11 7 5 3 23
53 ชุมชนวัดรวง 1 1 1 3 10 2 1 1 13
54 บ้านหลุ่งประดู่ 1 1 1 3 6 2 2 2 10
55 ชลประทานบ้านกอโจด 1 1 1 3 2 5 4 0 11
56 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 2 3 0 0 1 3
57 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1 0 3 4 3 1 1 1 5
58 บ้านละกอ 1 0 2 3 5 13 4 5 22
59 วัดหนองบัวยอดแก้ว 1 0 1 2 5 2 0 0 7
60 บ้านหินโคน 1 0 1 2 4 3 0 0 7
61 วัดสลักได 1 0 1 2 3 1 1 0 5
62 บ้านท่าลาดขาว 1 0 1 2 2 1 5 2 8
63 สามัคคีวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
64 บ้านยอกขาม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
65 บ้านคลองกลาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 โนนตาวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
67 วัดหินมงคล 1 0 0 1 1 1 1 1 3
68 บ้านหนองนกกวัก 1 0 0 1 1 0 0 2 1
69 บ้านกุดจอกใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านท่าตะแบก 0 4 1 5 5 3 2 2 10
73 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 0 3 2 5 7 1 1 3 9
74 บ้านพระนารายณ์ 0 3 0 3 4 3 4 3 11
75 บ้านละลม 0 2 6 8 15 7 3 4 25
76 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 2 1 3 11 5 0 0 16
77 บ้านแสนสุข 0 2 1 3 11 2 0 4 13
78 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 2 0 2 7 1 2 1 10
79 บ้านหนองชุมแสง 0 2 0 2 4 1 0 0 5
80 บ้านเมืองรัง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
81 บ้านดอนเกตุ 0 2 0 2 2 2 0 1 4
82 บ้านหัวสะพาน 0 2 0 2 2 1 0 1 3
83 บ้านหนองจระเข้หิน 0 1 2 3 8 2 0 2 10
84 บ้านบึงไทย 0 1 2 3 3 5 0 1 8
85 บ้านโจด 0 1 1 2 4 2 0 2 6
86 บ้านหนองบัวกลาง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
87 บ้านท่าตะเคียน 0 1 0 1 6 2 2 0 10
88 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
89 บ้านหนองนกเขา 0 1 0 1 4 2 0 1 6
90 บ้านตะคร้อ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
91 อำนวยศิลป์สารกิจ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
92 บ้านกระทุ่มแท่น 0 1 0 1 2 0 1 1 3
93 บ้านโนนปอแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 1 0 1 1 2 0 1 3
95 บ้านพิชิตคเชนทร์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
96 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
97 บ้านกันผม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
98 วัดหนองจอก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 รักชาติประชาบำรุง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
100 บ้านหนองปรึก 0 0 2 2 4 1 4 2 9
101 บ้านหัวทำนบ 0 0 2 2 4 1 0 3 5
102 อนุบาลสมปอง 0 0 2 2 3 1 0 1 4
103 โคกวังวนวิทยา 0 0 2 2 2 1 3 1 6
104 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1 8 4 6 0 18
105 บ้านนาตาวงษ์ 0 0 1 1 6 2 1 1 9
106 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 0 0 1 1 3 6 1 1 10
107 หนองพลวงพิทยา 0 0 1 1 3 1 1 1 5
108 ชุมชนดอนไพล 0 0 1 1 3 1 1 1 5
109 ไทรทอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
110 บ้านหนองเสาเดียว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
111 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 3 0 0 1 3
112 บ้านซ่าเลือด 0 0 1 1 2 3 0 1 5
113 บ้านกรูด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านดะแลง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
115 บ้านตูม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองแมว 0 0 1 1 2 0 2 2 4
117 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 บ้านโนนเพชร 0 0 1 1 1 0 1 1 2
119 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 5 2 3 0 10
120 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 4 4 0 3 8
121 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 4 1 2 2 7
122 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 4 1 2 1 7
123 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 4 1 1 1 6
124 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 0 0 3 3 2 0 8
125 บ้านสวนหอม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
126 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 0 3 1 6
127 บ้านปรางค์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
128 บ้านโนนพฤกษ์ 0 0 0 0 2 3 3 0 8
129 ณัฐญาศึกษา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
130 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 วัดกุดสวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านเมืองพลับพลา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 วัดพะโค 0 0 0 0 2 0 0 3 2
134 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านโค้งกระโดน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
136 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 3 1 4 5
137 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
138 ชุมชนพลับพลา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
139 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านกอกวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
142 สมานมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 3 2
143 บ้านซับตะคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
146 บ้านสระซาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
148 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
153 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 2 4
154 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 เพชรมาตุคลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านกุดโบสถ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านช่องโค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านตะโก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านสระมะค่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 บ้านดอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 182 148 521 877 336 200 212 1,413