สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 15 12 3 30 34 8 2 2 44
2 บ้านหนองม่วงหวาน 12 9 6 27 32 6 4 5 42
3 บ้านหินดาด 10 4 2 16 18 3 2 3 23
4 เทียมนครวิทยา 9 3 3 15 18 2 4 9 24
5 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 8 0 4 12 16 2 3 0 21
6 บ้านหนองสะแก 7 5 3 15 15 2 1 3 18
7 บ้านหนองม่วงใหญ่ 7 1 6 14 17 1 1 3 19
8 บ้านแสนสุข 6 2 2 10 18 2 0 4 20
9 บ้านหนองไม้ไผ่ 6 1 3 10 11 3 8 2 22
10 วัดหนองนา 6 1 2 9 10 2 1 1 13
11 บ้านท่าลี่ 5 6 0 11 19 5 1 2 25
12 จักราชราษฎร์สามัคคี 5 5 1 11 14 3 0 0 17
13 บ้านบุกระโทก 5 3 5 13 16 3 2 1 21
14 ชุมชนบ้านทับสวาย 5 2 1 8 8 2 2 2 12
15 บ้านบิง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
16 บ้านหนองบุนนาก 4 3 3 10 17 5 2 1 24
17 บ้านบึงพระ 4 2 1 7 10 1 0 2 11
18 ชาติวิทยา 4 2 0 6 7 4 1 1 12
19 บ้านหนองตะไก้ 4 1 3 8 16 12 3 1 31
20 บ้านหนองกระทุ่ม 4 1 0 5 6 3 2 0 11
21 บ้านโคกพลวง 4 0 1 5 8 0 0 0 8
22 บ้านหนองหัวแรด 3 7 6 16 25 5 4 6 34
23 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 3 4 3 10 15 4 7 6 26
24 ชลประทานนาตลิ่งชัน 3 3 3 9 13 1 1 1 15
25 บ้านหนองยาง 3 2 4 9 14 3 2 1 19
26 บ้านโนนทอง 3 2 2 7 11 4 4 1 19
27 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 3 2 1 6 14 6 0 0 20
28 บ้านหนองกก 3 2 1 6 11 7 1 3 19
29 วัดหนองพลวง 3 2 0 5 11 4 3 3 18
30 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 3 1 1 5 5 1 2 0 8
31 ขามสงเคราะห์ 3 0 2 5 5 3 0 0 8
32 บ้านตะกุดเครือปลอก 3 0 0 3 4 0 0 0 4
33 บ้านพระ 3 0 0 3 3 0 4 2 7
34 เสมาอุปถัมภ์ 2 7 1 10 17 4 4 3 25
35 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 2 6 2 10 16 3 2 4 21
36 บ้านท่าอ่าง 2 4 2 8 19 6 5 1 30
37 บ้านปอพราน 2 3 3 8 13 7 3 5 23
38 บ้านหนองสาย 2 3 2 7 13 5 4 5 22
39 บ้านลุงเขว้า 2 3 0 5 11 3 2 4 16
40 เก้งเต็ก 2 2 3 7 11 6 1 3 18
41 บ้านหนองไผ่ 2 2 0 4 10 1 1 2 12
42 บ้านสว่างวิทยา 2 1 2 5 8 6 3 2 17
43 บ้านโนนพฤกษ์ 2 1 0 3 5 3 3 0 11
44 บ้านตะแกรง 2 0 0 2 6 2 1 1 9
45 บ้านบึงทับปรางค์ 2 0 0 2 4 2 0 0 6
46 บ้านหนองพลอง 2 0 0 2 4 1 1 0 6
47 บ้านทุ่งหัวขวาน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
48 บ้านหนองนกกวัก 2 0 0 2 2 0 0 2 2
49 บ้านพระพุทธ 1 4 2 7 10 2 1 0 13
50 บ้านดงพลอง 1 3 3 7 8 1 1 1 10
51 วัดเหมสูง 1 3 1 5 8 2 3 1 13
52 บ้านนาตะคุ 1 3 0 4 7 4 0 0 11
53 บ้านสารภี 1 2 1 4 5 4 1 4 10
54 วัดหนองนกคุ่ม 1 2 1 4 5 3 1 2 9
55 บ้านด่านพัฒนา 1 2 1 4 5 2 1 3 8
56 บ้านหนองไผ่ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
57 ชุมชนสว่างวิทยา 1 1 3 5 11 7 5 3 23
58 ชุมชนวัดรวง 1 1 1 3 10 2 1 1 13
59 บ้านหลุ่งประดู่ 1 1 1 3 6 2 2 2 10
60 บ้านโจด 1 1 1 3 5 2 0 2 7
61 ชลประทานบ้านกอโจด 1 1 1 3 2 5 4 0 11
62 บ้านตะคร้อ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
63 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 2 3 0 0 1 3
64 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1 0 3 4 3 1 1 1 5
65 บ้านละกอ 1 0 2 3 5 13 4 5 22
66 วัดหนองบัวยอดแก้ว 1 0 1 2 5 2 0 0 7
67 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 1 0 1 2 4 7 1 1 12
68 บ้านหินโคน 1 0 1 2 4 3 0 0 7
69 วัดสลักได 1 0 1 2 3 1 1 0 5
70 บ้านท่าลาดขาว 1 0 1 2 2 1 5 2 8
71 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 5 1 2 2 8
72 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 2 3 1 4 6
73 บ้านคลองกลาง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
74 สามัคคีวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
75 บ้านยอกขาม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
76 โนนตาวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
77 วัดหินมงคล 1 0 0 1 1 1 1 1 3
78 บ้านกุดจอกใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านท่าตะแบก 0 4 1 5 5 3 2 2 10
82 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 0 3 2 5 7 1 1 3 9
83 บ้านพระนารายณ์ 0 3 0 3 4 3 4 3 11
84 บ้านละลม 0 2 6 8 15 7 3 4 25
85 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 2 0 2 7 1 2 1 10
86 บ้านหนองชุมแสง 0 2 0 2 4 1 0 0 5
87 บ้านเมืองรัง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
88 บ้านดอนเกตุ 0 2 0 2 2 2 0 1 4
89 บ้านหัวสะพาน 0 2 0 2 2 1 0 1 3
90 บ้านหนองจระเข้หิน 0 1 2 3 8 2 0 2 10
91 บ้านบึงไทย 0 1 2 3 3 5 0 1 8
92 บ้านหนองบัวกลาง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
93 บ้านท่าตะเคียน 0 1 0 1 6 2 2 0 10
94 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
95 บ้านหนองนกเขา 0 1 0 1 4 2 0 1 6
96 อำนวยศิลป์สารกิจ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
97 บ้านกระทุ่มแท่น 0 1 0 1 2 0 1 1 3
98 บ้านโนนปอแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 1 0 1 1 2 0 1 3
100 บ้านพิชิตคเชนทร์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
101 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
102 บ้านกันผม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
103 วัดหนองจอก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 รักชาติประชาบำรุง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
105 บ้านหนองปรึก 0 0 2 2 4 1 4 2 9
106 บ้านหัวทำนบ 0 0 2 2 4 1 0 3 5
107 อนุบาลสมปอง 0 0 2 2 3 1 0 1 4
108 โคกวังวนวิทยา 0 0 2 2 2 1 3 1 6
109 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1 8 4 6 0 18
110 บ้านนาตาวงษ์ 0 0 1 1 6 2 1 1 9
111 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 1 1 4 3 2 0 9
112 ไทรทอง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
113 หนองพลวงพิทยา 0 0 1 1 3 1 1 1 5
114 ชุมชนดอนไพล 0 0 1 1 3 1 1 1 5
115 บ้านหนองเสาเดียว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
116 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 3 0 0 1 3
117 บ้านซ่าเลือด 0 0 1 1 2 3 0 1 5
118 บ้านกรูด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
119 บ้านดะแลง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านตูม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองแมว 0 0 1 1 2 0 2 2 4
122 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนเพชร 0 0 1 1 1 0 1 1 2
124 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 5 2 3 0 10
125 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 4 5 0 3 9
126 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 4 1 2 1 7
127 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 4 1 1 1 6
128 บ้านสวนหอม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
129 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 0 3 1 6
130 บ้านปรางค์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
131 ณัฐญาศึกษา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
132 วัดกุดสวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านเมืองพลับพลา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
134 วัดพะโค 0 0 0 0 2 0 0 3 2
135 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านโค้งกระโดน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
137 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
138 ชุมชนพลับพลา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
139 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านกอกวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
142 สมานมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 3 2
143 บ้านซับตะคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
146 บ้านสระซาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
148 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
153 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 2 4
154 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 เพชรมาตุคลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านกุดโบสถ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านช่องโค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านตะโก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านสระมะค่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 บ้านดอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 233 185 150 568 923 344 200 212 1,467