สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองม่วงหวาน 32 6 4 5 42
2 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 29 8 2 2 39
3 บ้านหนองหัวแรด 23 4 4 6 31
4 บ้านท่าอ่าง 19 6 5 1 30
5 บ้านหินดาด 18 3 2 3 23
6 เทียมนครวิทยา 18 2 4 9 24
7 บ้านหนองบุนนาก 17 5 2 1 24
8 เสมาอุปถัมภ์ 17 4 4 3 25
9 บ้านหนองตะไก้ 16 11 3 1 30
10 บ้านท่าลี่ 16 5 1 2 22
11 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 16 3 2 4 21
12 บ้านบุกระโทก 16 3 2 1 21
13 บ้านหนองม่วงใหญ่ 16 1 1 3 18
14 บ้านละลม 15 7 3 4 25
15 บ้านหนองสะแก 15 2 1 3 18
16 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 14 4 7 6 25
17 บ้านหนองยาง 14 3 2 1 19
18 บ้านปอพราน 13 7 3 5 23
19 บ้านหนองสาย 13 5 4 5 22
20 จักราชราษฎร์สามัคคี 13 3 0 0 16
21 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 13 2 3 0 18
22 ชลประทานนาตลิ่งชัน 13 1 1 1 15
23 ชุมชนสว่างวิทยา 11 7 5 3 23
24 บ้านหนองกก 11 7 1 3 19
25 เก้งเต็ก 11 6 1 3 18
26 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 11 5 0 0 16
27 บ้านโนนทอง 11 4 4 1 19
28 วัดหนองพลวง 11 4 3 3 18
29 บ้านหนองไม้ไผ่ 11 3 8 2 22
30 บ้านแสนสุข 11 2 0 4 13
31 บ้านลุงเขว้า 10 3 2 4 15
32 วัดหนองนา 10 2 1 1 13
33 ชุมชนวัดรวง 10 2 1 1 13
34 บ้านหนองไผ่ 10 1 1 2 12
35 บ้านพระพุทธ 10 1 1 0 12
36 บ้านบึงพระ 10 1 0 2 11
37 บ้านสว่างวิทยา 8 6 3 2 17
38 บ้านด่านเกวียน 8 4 6 0 18
39 วัดเหมสูง 8 2 3 1 13
40 บ้านหนองจระเข้หิน 8 2 0 2 10
41 บ้านดงพลอง 8 1 1 1 10
42 บ้านโคกพลวง 8 0 0 0 8
43 บ้านนาตะคุ 7 4 0 0 11
44 บ้านใหม่ไทยเจริญ 7 1 2 1 10
45 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 7 1 1 3 9
46 บ้านหนองกระทุ่ม 6 3 2 0 11
47 ชุมชนบ้านทับสวาย 6 2 2 2 10
48 บ้านหลุ่งประดู่ 6 2 2 2 10
49 บ้านท่าตะเคียน 6 2 2 0 10
50 บ้านตะแกรง 6 2 1 1 9
51 บ้านนาตาวงษ์ 6 2 1 1 9
52 บ้านละกอ 5 13 4 5 22
53 บ้านสารภี 5 4 1 4 10
54 บ้านท่าตะแบก 5 3 2 2 10
55 วัดหนองนกคุ่ม 5 3 1 2 9
56 สายมิตรหนองบุญมาก 11 5 2 3 0 10
57 บ้านด่านพัฒนา 5 2 1 3 8
58 วัดหนองบัวยอดแก้ว 5 2 0 0 7
59 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 5 1 2 0 8
60 บ้านบิง 5 0 0 0 5
61 ชาติวิทยา 4 4 1 1 9
62 รัฐการุณวิทยา 4 4 0 3 8
63 บ้านพระนารายณ์ 4 3 4 3 11
64 ขามสงเคราะห์ 4 3 0 0 7
65 บ้านหินโคน 4 3 0 0 7
66 บ้านโนนสำราญ 4 2 1 0 7
67 บ้านโจด 4 2 0 2 6
68 บ้านหนองนกเขา 4 2 0 1 6
69 บ้านบึงทับปรางค์ 4 2 0 0 6
70 บ้านหนองปรึก 4 1 4 2 9
71 บ้านหนองบอน 4 1 2 2 7
72 บ้านถนนหัก 4 1 2 1 7
73 อรพิมพ์วิทยา 4 1 1 1 6
74 บ้านหัวทำนบ 4 1 0 3 5
75 บ้านหนองชุมแสง 4 1 0 0 5
76 บ้านตะกุดเครือปลอก 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองไผ่ 4 0 0 0 4
78 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 3 6 1 1 10
79 บ้านบึงไทย 3 5 0 1 8
80 สายมิตรโชคชัย 3 3 3 2 0 8
81 บ้านสวนหอม 3 2 0 1 5
82 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 3 1 1 1 5
83 หนองพลวงพิทยา 3 1 1 1 5
84 ชุมชนดอนไพล 3 1 1 1 5
85 วัดสลักได 3 1 1 0 5
86 ไทรทอง 3 1 1 0 5
87 อนุบาลสมปอง 3 1 0 1 4
88 บ้านโคกสะอาด 3 0 3 1 6
89 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 1 3
90 บ้านหนองเสาเดียว 3 0 0 1 3
91 บ้านหนองไทร 3 0 0 1 3
92 บ้านปรางค์ 3 0 0 1 3
93 บ้านทุ่งหัวขวาน 3 0 0 0 3
94 บ้านเมืองรัง 3 0 0 0 3
95 ชลประทานบ้านกอโจด 2 5 4 0 11
96 บ้านโนนพฤกษ์ 2 3 3 0 8
97 ณัฐญาศึกษา 2 3 1 0 6
98 บ้านซ่าเลือด 2 3 0 1 5
99 บ้านดอนเกตุ 2 2 0 1 4
100 บ้านตะคร้อ 2 2 0 1 4
101 บ้านหนองบัวกลาง 2 2 0 0 4
102 อำนวยศิลป์สารกิจ 2 2 0 0 4
103 บ้านท่าลาดขาว 2 1 5 2 8
104 โคกวังวนวิทยา 2 1 3 1 6
105 สามัคคีวิทยา 2 1 1 1 4
106 บ้านหนองพลอง 2 1 1 0 4
107 บ้านยอกขาม 2 1 0 1 3
108 บ้านหัวสะพาน 2 1 0 1 3
109 บ้านคลองกลาง 2 1 0 0 3
110 บ้านกรูด 2 1 0 0 3
111 บ้านดะแลง 2 1 0 0 3
112 บ้านตูม 2 1 0 0 3
113 วัดกุดสวาย 2 1 0 0 3
114 บ้านพระ 2 0 4 2 6
115 บ้านหนองแมว 2 0 2 2 4
116 บ้านกระทุ่มแท่น 2 0 1 1 3
117 บ้านเมืองพลับพลา 2 0 1 0 3
118 วัดพะโค 2 0 0 3 2
119 โนนตาวิทย์ 2 0 0 1 2
120 บ้านโนนปอแดง 2 0 0 0 2
121 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 0 2
122 บ้านห้วยปอ 2 0 0 0 2
123 บ้านโค้งกระโดน 1 3 2 0 6
124 บ้านหนองปรือ 1 3 1 4 5
125 บ้านจอมศรี 1 2 0 2 3
126 ชุมชนพลับพลา 1 2 0 2 3
127 บ้านหลุ่งตะเคียน 1 2 0 1 3
128 บ้านพิชิตคเชนทร์ 1 2 0 0 3
129 บ้านห้วยแคน 1 2 0 0 3
130 บ้านกอกวิทยา 1 2 0 0 3
131 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1 1 1 2 3
132 วัดหินมงคล 1 1 1 1 3
133 บ้านกันผม 1 1 1 1 3
134 บ้านสวนปอ 1 1 1 1 3
135 สมานมิตรวิทยา 1 1 0 3 2
136 บ้านซับตะคร้อ 1 1 0 1 2
137 วัดหนองจอก 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองจาน 1 1 0 0 2
139 บ้านโนนเพชร 1 0 1 1 2
140 บ้านคลองสารเพชร 1 0 1 1 2
141 บ้านสระซาง 1 0 1 1 2
142 บ้านโนนพะไล 1 0 1 1 2
143 บ้านหนองนกกวัก 1 0 0 2 1
144 บ้านกุดจอกใหญ่ 1 0 0 0 1
145 บ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1 0 0 0 1
148 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนตาพรม 1 0 0 0 1
150 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
151 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 2 2 3 4
152 สมบูรณ์วัฒนา 0 2 2 2 4
153 บ้านสระแก้ว 0 2 0 0 2
154 บ้านกุดจอกน้อย 0 2 0 0 2
155 บ้านหนองบัวโคก 0 2 0 0 2
156 ภูทองวิทยา 0 1 1 0 2
157 รักชาติประชาบำรุง 0 1 0 1 1
158 เพชรมาตุคลา 0 1 0 0 1
159 บ้านกุดโบสถ์ 0 1 0 0 1
160 บ้านช่องโค 0 1 0 0 1
161 บ้านตะโก 0 1 0 0 1
162 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
163 บ้านโคกสำโรง 0 0 2 0 2
164 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 1 1 1
165 บ้านสระมะค่า 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองขาม 0 0 0 2 0
167 บ้านดอน 0 0 0 1 0
168 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0 1 0
169 บ้านหนองม่วง 0 0 0 1 0
170 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 0
รวม 877 336 200 212 1,625