สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 34 8 2 2 44
2 บ้านหนองม่วงหวาน 32 6 4 5 42
3 บ้านหนองหัวแรด 25 4 4 6 33
4 บ้านท่าอ่าง 19 6 5 1 30
5 บ้านท่าลี่ 18 5 1 2 24
6 บ้านหินดาด 18 3 2 3 23
7 เทียมนครวิทยา 18 2 4 9 24
8 บ้านหนองบุนนาก 17 5 2 1 24
9 เสมาอุปถัมภ์ 17 4 4 3 25
10 บ้านแสนสุข 17 2 0 4 19
11 บ้านหนองม่วงใหญ่ 17 1 1 3 19
12 บ้านหนองตะไก้ 16 11 3 1 30
13 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 16 3 2 4 21
14 บ้านบุกระโทก 16 3 2 1 21
15 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 16 2 3 0 21
16 บ้านละลม 15 7 3 4 25
17 บ้านหนองสะแก 15 2 1 3 18
18 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 14 5 0 0 19
19 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 14 4 7 6 25
20 บ้านหนองยาง 14 3 2 1 19
21 บ้านปอพราน 13 7 3 5 23
22 บ้านหนองสาย 13 5 4 5 22
23 จักราชราษฎร์สามัคคี 13 3 0 0 16
24 ชลประทานนาตลิ่งชัน 13 1 1 1 15
25 ชุมชนสว่างวิทยา 11 7 5 3 23
26 บ้านหนองกก 11 7 1 3 19
27 เก้งเต็ก 11 6 1 3 18
28 บ้านโนนทอง 11 4 4 1 19
29 วัดหนองพลวง 11 4 3 3 18
30 บ้านหนองไม้ไผ่ 11 3 8 2 22
31 บ้านลุงเขว้า 11 3 2 4 16
32 วัดหนองนา 10 2 1 1 13
33 ชุมชนวัดรวง 10 2 1 1 13
34 บ้านหนองไผ่ 10 1 1 2 12
35 บ้านพระพุทธ 10 1 1 0 12
36 บ้านบึงพระ 10 1 0 2 11
37 บ้านสว่างวิทยา 8 6 3 2 17
38 บ้านด่านเกวียน 8 4 6 0 18
39 วัดเหมสูง 8 2 3 1 13
40 ชุมชนบ้านทับสวาย 8 2 2 2 12
41 บ้านหนองจระเข้หิน 8 2 0 2 10
42 บ้านดงพลอง 8 1 1 1 10
43 บ้านโคกพลวง 8 0 0 0 8
44 ชาติวิทยา 7 4 1 1 12
45 บ้านนาตะคุ 7 4 0 0 11
46 บ้านใหม่ไทยเจริญ 7 1 2 1 10
47 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 7 1 1 3 9
48 บ้านหนองกระทุ่ม 6 3 2 0 11
49 บ้านหลุ่งประดู่ 6 2 2 2 10
50 บ้านท่าตะเคียน 6 2 2 0 10
51 บ้านตะแกรง 6 2 1 1 9
52 บ้านนาตาวงษ์ 6 2 1 1 9
53 บ้านละกอ 5 13 4 5 22
54 บ้านสารภี 5 4 1 4 10
55 บ้านโนนพฤกษ์ 5 3 3 0 11
56 บ้านท่าตะแบก 5 3 2 2 10
57 วัดหนองนกคุ่ม 5 3 1 2 9
58 ขามสงเคราะห์ 5 3 0 0 8
59 สายมิตรหนองบุญมาก 11 5 2 3 0 10
60 บ้านด่านพัฒนา 5 2 1 3 8
61 บ้านโจด 5 2 0 2 7
62 วัดหนองบัวยอดแก้ว 5 2 0 0 7
63 บ้านหนองบอน 5 1 2 2 8
64 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 5 1 2 0 8
65 บ้านบิง 5 0 0 0 5
66 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 4 6 1 1 11
67 รัฐการุณวิทยา 4 4 0 3 8
68 บ้านพระนารายณ์ 4 3 4 3 11
69 บ้านหินโคน 4 3 0 0 7
70 บ้านโนนสำราญ 4 2 1 0 7
71 บ้านหนองนกเขา 4 2 0 1 6
72 บ้านบึงทับปรางค์ 4 2 0 0 6
73 บ้านหนองปรึก 4 1 4 2 9
74 บ้านถนนหัก 4 1 2 1 7
75 อรพิมพ์วิทยา 4 1 1 1 6
76 บ้านหนองพลอง 4 1 1 0 6
77 บ้านหัวทำนบ 4 1 0 3 5
78 บ้านหนองชุมแสง 4 1 0 0 5
79 บ้านตะกุดเครือปลอก 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองไผ่ 4 0 0 0 4
81 บ้านบึงไทย 3 5 0 1 8
82 สายมิตรโชคชัย 3 3 3 2 0 8
83 บ้านตะคร้อ 3 2 0 1 5
84 บ้านสวนหอม 3 2 0 1 5
85 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 3 1 1 1 5
86 หนองพลวงพิทยา 3 1 1 1 5
87 ชุมชนดอนไพล 3 1 1 1 5
88 วัดสลักได 3 1 1 0 5
89 ไทรทอง 3 1 1 0 5
90 อนุบาลสมปอง 3 1 0 1 4
91 บ้านพระ 3 0 4 2 7
92 บ้านโคกสะอาด 3 0 3 1 6
93 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 1 3
94 บ้านหนองเสาเดียว 3 0 0 1 3
95 บ้านหนองไทร 3 0 0 1 3
96 บ้านปรางค์ 3 0 0 1 3
97 บ้านทุ่งหัวขวาน 3 0 0 0 3
98 บ้านเมืองรัง 3 0 0 0 3
99 ชลประทานบ้านกอโจด 2 5 4 0 11
100 บ้านหนองปรือ 2 3 1 4 6
101 ณัฐญาศึกษา 2 3 1 0 6
102 บ้านซ่าเลือด 2 3 0 1 5
103 บ้านดอนเกตุ 2 2 0 1 4
104 บ้านหนองบัวกลาง 2 2 0 0 4
105 อำนวยศิลป์สารกิจ 2 2 0 0 4
106 บ้านท่าลาดขาว 2 1 5 2 8
107 โคกวังวนวิทยา 2 1 3 1 6
108 สามัคคีวิทยา 2 1 1 1 4
109 บ้านยอกขาม 2 1 0 1 3
110 บ้านหัวสะพาน 2 1 0 1 3
111 บ้านคลองกลาง 2 1 0 0 3
112 บ้านกรูด 2 1 0 0 3
113 บ้านดะแลง 2 1 0 0 3
114 บ้านตูม 2 1 0 0 3
115 วัดกุดสวาย 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองแมว 2 0 2 2 4
117 บ้านกระทุ่มแท่น 2 0 1 1 3
118 บ้านเมืองพลับพลา 2 0 1 0 3
119 วัดพะโค 2 0 0 3 2
120 บ้านหนองนกกวัก 2 0 0 2 2
121 โนนตาวิทย์ 2 0 0 1 2
122 บ้านโนนปอแดง 2 0 0 0 2
123 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 0 2
124 บ้านห้วยปอ 2 0 0 0 2
125 บ้านโค้งกระโดน 1 3 2 0 6
126 บ้านจอมศรี 1 2 0 2 3
127 ชุมชนพลับพลา 1 2 0 2 3
128 บ้านหลุ่งตะเคียน 1 2 0 1 3
129 บ้านพิชิตคเชนทร์ 1 2 0 0 3
130 บ้านห้วยแคน 1 2 0 0 3
131 บ้านกอกวิทยา 1 2 0 0 3
132 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1 1 1 2 3
133 วัดหินมงคล 1 1 1 1 3
134 บ้านกันผม 1 1 1 1 3
135 บ้านสวนปอ 1 1 1 1 3
136 สมานมิตรวิทยา 1 1 0 3 2
137 บ้านซับตะคร้อ 1 1 0 1 2
138 วัดหนองจอก 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองจาน 1 1 0 0 2
140 บ้านโนนเพชร 1 0 1 1 2
141 บ้านคลองสารเพชร 1 0 1 1 2
142 บ้านสระซาง 1 0 1 1 2
143 บ้านโนนพะไล 1 0 1 1 2
144 บ้านกุดจอกใหญ่ 1 0 0 0 1
145 บ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1 0 0 0 1
148 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนตาพรม 1 0 0 0 1
150 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
151 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 2 2 3 4
152 สมบูรณ์วัฒนา 0 2 2 2 4
153 บ้านสระแก้ว 0 2 0 0 2
154 บ้านกุดจอกน้อย 0 2 0 0 2
155 บ้านหนองบัวโคก 0 2 0 0 2
156 ภูทองวิทยา 0 1 1 0 2
157 รักชาติประชาบำรุง 0 1 0 1 1
158 เพชรมาตุคลา 0 1 0 0 1
159 บ้านกุดโบสถ์ 0 1 0 0 1
160 บ้านช่องโค 0 1 0 0 1
161 บ้านตะโก 0 1 0 0 1
162 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
163 บ้านโคกสำโรง 0 0 2 0 2
164 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 1 1 1
165 บ้านสระมะค่า 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองขาม 0 0 0 2 0
167 บ้านดอน 0 0 0 1 0
168 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0 1 0
169 บ้านหนองม่วง 0 0 0 1 0
170 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 0
รวม 918 336 200 212 1,454