หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 188 โรงเรียน 0 0 0
2 001 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี 0 0 0
3 003 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 8 14 11
4 005 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 18 59 25
5 006 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 22 55 39
6 007 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 15 29 22
7 008 โรงเรียนชาติวิทยา 14 45 25
8 009 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 6 13 6
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 17 47 30
10 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 43 111 59
11 012 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 5 7 5
12 013 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 15 35 18
13 015 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 29 73 40
14 014 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 0 0 0
15 023 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 4 7 5
16 024 โรงเรียนบ้านกรูด 3 9 6
17 025 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 3 9 6
18 026 โรงเรียนบ้านกันผม 4 5 4
19 027 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 2 6 3
20 028 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1 2 2
21 029 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1 3 1
22 030 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 14 24 19
23 032 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 17 40 22
24 033 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 4 10 7
25 034 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 3 6 4
26 040 โรงเรียนบ้านจอมศรี 6 18 9
27 042 โรงเรียนบ้านช่องโค 1 3 2
28 043 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 4 11 4
29 044 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 6 16 11
30 045 โรงเรียนบ้านดงพลอง 11 19 14
31 048 โรงเรียนบ้านดอน 1 3 2
32 047 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 1 2 1
33 046 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 6 18 10
34 049 โรงเรียนบ้านดะแลง 3 5 4
35 051 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 14 28 16
36 050 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 22 43 28
37 052 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 6 14 10
38 055 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 6 12 10
39 053 โรงเรียนบ้านตะแกรง 11 15 10
40 054 โรงเรียนบ้านตะโก 1 2 2
41 057 โรงเรียนบ้านตูม 3 7 3
42 056 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 30 55 39
43 058 โรงเรียนบ้านถนนหัก 8 21 10
44 059 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
45 060 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
46 067 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 3 9 6
47 061 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 10 22 15
48 062 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 13 16 16
49 064 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 10 17 14
50 065 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 29 98 51
51 066 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 36 52 38
52 063 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 9 22 10
53 068 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 11 36 19
54 069 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 10 13 11
55 080 โรงเรียนบ้านบิง 5 16 7
56 081 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 6 8 8
57 083 โรงเรียนบ้านบึงพระ 15 37 23
58 082 โรงเรียนบ้านบึงไทย 13 53 25
59 084 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 26 38 35
60 085 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 0 0 0
61 086 โรงเรียนบ้านปรางค์ 4 7 7
62 087 โรงเรียนบ้านปอพราน 31 61 52
63 090 โรงเรียนบ้านพระ 9 29 21
64 088 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 20 71 27
65 089 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 16 57 24
66 091 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 5 35 14
67 094 โรงเรียนบ้านยอกขาม 4 9 5
68 095 โรงเรียนบ้านละกอ 36 116 59
69 096 โรงเรียนบ้านละลม 38 99 47
70 098 โรงเรียนบ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 1 1
71 097 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 20 41 32
72 100 โรงเรียนบ้านสระซาง 3 6 5
73 102 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 1 3 1
74 101 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0
75 099 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 3 9 6
76 103 โรงเรียนบ้านสวนปอ 4 5 3
77 104 โรงเรียนบ้านสวนหอม 6 12 10
78 105 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 20 46 33
79 106 โรงเรียนบ้านสารภี 16 33 27
80 109 โรงเรียนบ้านหนองกก 22 48 28
81 110 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11 19 15
82 112 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 6 5
83 111 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 4 8 7
84 113 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 12 27 15
85 114 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 5 4
86 115 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 47 17
87 117 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0
88 116 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 35 93 55
89 119 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 5 12 6
90 120 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 7 17 9
91 121 โรงเรียนบ้านหนองบอน 11 20 13
92 122 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 4 37 7
93 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 1 1
94 123 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 5 4
95 125 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 26 96 45
96 126 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 15 36 24
97 177 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 16 15
98 129 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 6 12 11
99 131 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 2 1
100 132 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 55 96 80
101 133 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 23 50 39
102 136 โรงเรียนบ้านหนองยาง 20 35 27
103 137 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 0 0 0
104 138 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 22 46 34
105 139 โรงเรียนบ้านหนองสาย 31 60 45
106 142 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 42 111 65
107 140 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 4 17 10
108 134 โรงเรียนบ้านหนองแมว 6 18 10
109 130 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 3 11 5
110 141 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
111 118 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 5 5
112 127 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 25 10
113 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17 40 25
114 135 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 25 68 38
115 143 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 5 6 6
116 144 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 13 32 19
117 147 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 9 19 11
118 148 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 4 12 9
119 149 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 1 1
120 151 โรงเรียนบ้านหินดาด 29 77 51
121 150 โรงเรียนบ้านหินโคน 8 11 7
122 146 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 3 7 4
123 145 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 7 5
124 092 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 4 19 9
125 093 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 3 5 4
126 107 โรงเรียนบ้านแสนสุข 27 50 35
127 031 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 0 0 0
128 035 โรงเรียนบ้านโคกพระ 0 0 0
129 036 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 8 94 27
130 037 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 12 11
131 038 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 2 9 2
132 039 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 6 12 10
133 041 โรงเรียนบ้านโจด 10 14 11
134 070 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 1 1
135 071 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1 1 1
136 072 โรงเรียนบ้านโนนทอง 21 39 28
137 073 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 0 0 0
138 074 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 3 6 4
139 075 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 11 15 13
140 076 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 3 3 3
141 078 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 8 33 13
142 079 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 3 5 4
143 077 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 3 5 3
144 108 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 5 8 5
145 153 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 0 0
146 154 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1 2 1
147 152 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 14 19 16
148 155 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 0 0 0
149 157 โรงเรียนภูทองวิทยา 2 6 3
150 158 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 2 2 2
151 159 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 12 23 18
152 160 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 3 2
153 161 โรงเรียนวัดกุดสวาย 4 14 8
154 162 โรงเรียนวัดพะโค 5 10 9
155 163 โรงเรียนวัดสลักได 5 12 5
156 164 โรงเรียนวัดหนองจอก 2 2 2
157 165 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 14 31 23
158 166 โรงเรียนวัดหนองนา 14 38 25
159 167 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 7 9 8
160 168 โรงเรียนวัดหนองพลวง 21 42 26
161 169 โรงเรียนวัดหินมงคล 4 5 4
162 170 โรงเรียนวัดเหมสูง 15 64 25
163 171 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 7 18 8
164 172 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 5 8 5
165 173 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 13 10
166 175 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 10 27 13
167 174 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 9 44 8
168 178 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 7 23 8
169 180 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 22 47 34
170 187 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 0 0
171 181 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 6 9 8
172 182 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 21 61 38
173 185 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 7 14 9
174 186 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 5 8 5
175 002 โรงเรียนเก้งเต็ก 22 45 29
176 019 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 34 68 46
177 018 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 8 11 8
178 156 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 16 3
179 176 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 30 54 36
180 004 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 9 15 10
181 016 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 46 97 67
182 118016 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 4 7 5
183 022 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 3 14 6
184 020 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 4 13 7
185 021 โรงเรียนไทรทอง 6 11 9
186 017 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 6 17 6
187 179 โรงเรียนอนุบาลณัฐญา 0 0 0
188 183 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 5 19 6
189 184 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 0 0 0
รวม 1869 4511 2729
7240

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]