หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 46 34 73.91% 8 17.39% 2 4.35% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 55 32 68.09% 6 12.77% 4 8.51% 5 10.64% 47
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 42 25 64.1% 4 10.26% 4 10.26% 6 15.38% 39
4 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 36 19 61.29% 6 19.35% 5 16.13% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 29 18 69.23% 5 19.23% 1 3.85% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนบ้านหินดาด 29 18 69.23% 3 11.54% 2 7.69% 3 11.54% 26
7 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 34 18 54.55% 2 6.06% 4 12.12% 9 27.27% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 26 17 68% 5 20% 2 8% 1 4% 25
9 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 30 17 60.71% 4 14.29% 4 14.29% 3 10.71% 28
10 โรงเรียนบ้านแสนสุข 27 17 73.91% 2 8.7% 0 0% 4 17.39% 23
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 23 17 77.27% 1 4.55% 1 4.55% 3 13.64% 22
12 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 35 16 51.61% 11 35.48% 3 9.68% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 30 16 64% 3 12% 2 8% 4 16% 25
14 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 26 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 21 16 76.19% 2 9.52% 3 14.29% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านละลม 38 15 51.72% 7 24.14% 3 10.34% 4 13.79% 29
17 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 22 15 71.43% 2 9.52% 1 4.76% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 22 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 43 14 45.16% 4 12.9% 7 22.58% 6 19.35% 31
20 โรงเรียนบ้านหนองยาง 20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านปอพราน 31 13 46.43% 7 25% 3 10.71% 5 17.86% 28
22 โรงเรียนบ้านหนองสาย 31 13 48.15% 5 18.52% 4 14.81% 5 18.52% 27
23 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 18 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
24 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 22 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 29 11 42.31% 7 26.92% 5 19.23% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนบ้านหนองกก 22 11 50% 7 31.82% 1 4.55% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนเก้งเต็ก 22 11 52.38% 6 28.57% 1 4.76% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านโนนทอง 21 11 55% 4 20% 4 20% 1 5% 20
29 โรงเรียนวัดหนองพลวง 21 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 25 11 45.83% 3 12.5% 8 33.33% 2 8.33% 24
31 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
32 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนวัดหนองนา 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 16 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านบึงพระ 15 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 20 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 22 8 44.44% 4 22.22% 6 33.33% 0 0% 18
39 โรงเรียนวัดเหมสูง 15 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 17 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านดงพลอง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนชาติวิทยา 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 14 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 17 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
48 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 13 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านตะแกรง 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านละกอ 36 5 18.52% 13 48.15% 4 14.81% 5 18.52% 27
54 โรงเรียนบ้านสารภี 16 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
55 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 14 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 14 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
61 โรงเรียนบ้านโจด 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองบอน 11 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
64 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านบิง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 14 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 12 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
68 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 20 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
69 โรงเรียนบ้านหินโคน 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 15 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนบ้านถนนหัก 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านบึงไทย 13 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านสวนหอม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนวัดสลักได 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนไทรทอง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านพระ 9 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านปรางค์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 15 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
100 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
101 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 10 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
107 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 9 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านยอกขาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนวัดกุดสวาย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านกรูด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านดะแลง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านตูม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองแมว 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนวัดพะโค 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
121 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านจอมศรี 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
127 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
128 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
133 โรงเรียนบ้านกันผม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านสวนปอ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนวัดหินมงคล 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
137 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนวัดหนองจอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านสระซาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
152 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
153 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนภูทองวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านช่องโค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านตะโก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
167 โรงเรียนบ้านดอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]