สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 55 7 2 2 64
2 วัดสระแก้ว 51 6 5 6 62
3 สุขานารี 48 8 2 3 58
4 เมืองนครราชสีมา 42 10 0 2 52
5 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 26 8 4 7 38
6 บ้านพลจลก 26 4 5 7 35
7 มารีย์วิทยา 23 11 2 3 36
8 บ้านเหล่าพิทยาคม 19 4 3 5 26
9 ประชาสามัคคี 17 11 4 9 32
10 บ้านหนองไข่น้ำ 17 6 3 6 26
11 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 16 5 3 6 24
12 สวนหม่อน 15 6 3 0 24
13 บ้านหลุมข้าว 15 5 4 3 24
14 บ้านจอหอ 14 8 1 2 23
15 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 14 7 4 1 25
16 บ้านพะไล 14 4 1 3 19
17 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 13 4 1 2 18
18 บ้านหนองม้า 12 3 1 2 16
19 สำโรง 12 1 0 0 13
20 บ้านดอนขวาง 11 8 6 5 25
21 ชลประทานสงเคราะห์ 11 8 1 2 20
22 บ้านสะพาน 11 3 7 3 21
23 วัดบ้านด่านคนคบ 11 3 4 3 18
24 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 11 1 2 1 14
25 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 10 6 4 2 20
26 บ้านหนองตาคง 10 2 0 0 12
27 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 10 1 1 1 12
28 ไตรคามสามัคคี 10 1 0 0 11
29 บ้านบึงสาร 9 7 1 3 17
30 บ้านบิง 9 4 1 4 14
31 บ้านหนองพลวง 9 3 3 2 15
32 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 9 3 1 3 13
33 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 9 3 0 3 12
34 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 9 2 0 1 11
35 บ้านโนนมันเทศ 9 0 0 0 9
36 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 8 8 5 6 21
37 กันเกราพิทยาคม 8 3 3 4 14
38 ดอนท้าววิทยา 8 2 1 2 11
39 ไตรมิตรวิทยา 8 2 0 1 10
40 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 8 2 0 0 10
41 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 8 0 2 1 10
42 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 5 4 2 16
43 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 7 3 5 4 15
44 สุขานารี 2 (หนองขอน) 7 3 2 0 12
45 อ่างห้วยยาง 7 2 1 3 10
46 บ้านโคกสูง 7 2 1 2 10
47 เคหะประชาสามัคคี 7 2 0 0 9
48 รวมมิตรวิทยา 7 1 1 0 9
49 โพธารามพิทยาคม 6 5 1 3 12
50 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 6 4 0 0 10
51 บ้านระกาย 6 3 1 1 10
52 บ้านมะรุม 6 2 1 1 9
53 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 6 2 1 0 9
54 ตำบลบ้านโพธิ์ 6 2 0 3 8
55 เปลาะปลอเมืองที 6 1 1 1 8
56 เสนานุเคราะห์ 6 0 1 0 7
57 บ้านกระถินหนองเครือชุด 5 5 1 5 11
58 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 5 4 1 0 10
59 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 5 2 5 7 12
60 สามัคคีรถไฟ 5 2 2 1 9
61 บ้านดอนชมพู 5 2 0 3 7
62 บ้านลองตอง 5 1 3 1 9
63 บ้านหลักร้อย 5 1 1 3 7
64 บ้านดอนหวาย 5 1 0 0 6
65 วัดบ้านหนองบัวศาลา 5 0 0 1 5
66 บ้านภูเขาลาด 5 0 0 0 5
67 บ้านทับช้าง 4 3 3 5 10
68 อนุบาลตลาดแค 4 3 1 3 8
69 บ้านเสลาถั่วแปบ 4 3 0 1 7
70 โนนสูง 4 3 0 0 7
71 บ้านหัวทะเล 4 2 3 0 9
72 บ้านมาบมะค่า 4 2 2 0 8
73 บ้านด่านเกวียน 4 1 0 0 5
74 บ้านพุดซา 4 1 0 0 5
75 บ้านหนองรังกา 4 0 2 0 6
76 บ้านบึงตะโก 4 0 1 2 5
77 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 4 0 1 1 5
78 โคราชวิทยา 4 0 0 0 4
79 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 4 0 1 7
80 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 3 2 2 1 7
81 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 3 1 3 0 7
82 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 3 1 2 1 6
83 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 3 1 1 1 5
84 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 3 1 1 0 5
85 บ้านเมืองที 3 1 0 0 4
86 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 3 0 0 3 3
87 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองพลวงใหญ่ 2 3 2 2 7
89 บ้านหนองพลอง 2 2 1 2 5
90 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 2 2 0 0 4
91 โคกเพชรสระมโนรา 2 1 1 1 4
92 บ้านพะเนา 2 1 0 2 3
93 เทศบาลตลาดเเค 2 1 0 1 3
94 บึงพญาปราบ 2 1 0 0 3
95 ด่านทองหลาง 2 1 0 0 3
96 บ้านขามเฒ่า 2 0 1 0 3
97 มารีรักษ์ 2 0 0 1 2
98 นานาชาติแอ๊ดเวนติส 2 0 0 0 2
99 บ้านคนชุม 2 0 0 0 2
100 บ้านดอนม่วง 2 0 0 0 2
101 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 0 0 0 2
102 บ้านวังม่วง 2 0 0 0 2
103 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 3 1 0 5
104 บ้านละลมโพธิ์ 1 3 0 2 4
105 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 1 2 2 2 5
106 บ้านคล้าโนนคราม 1 2 0 2 3
107 บ้านดอนผวา 1 1 1 1 3
108 บ้านหนองแจง 1 1 1 1 3
109 บ้านหนองอ้อ 1 1 1 0 3
110 บ้านธารปราสาท 1 1 0 2 2
111 บ้านศรีสุข 1 1 0 2 2
112 บ้านจันอัด 1 1 0 1 2
113 โยธินนุกูล 1 1 0 0 2
114 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 1 0 0 2
115 บ้านซาด 1 1 0 0 2
116 เกียรติคุณวิทยา 1 0 2 0 3
117 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 0 1 0 2
118 สมบูรณ์วิทยา 1 0 1 0 2
119 บ้านไพ 1 0 1 0 2
120 อนุบาล ก.ไก่ 1 0 1 0 2
121 บ้านโนนมะกอก 1 0 0 2 1
122 บ้านขามชั่งโค 1 0 0 1 1
123 บ้านโตนด 1 0 0 1 1
124 บ้านหนองนา 1 0 0 1 1
125 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 0 1
126 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองจำปา 1 0 0 0 1
128 บ้านหญ้าคาใต้ 1 0 0 0 1
129 ชุมชนบ้านเพชร 1 0 0 0 1
130 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองปรู 1 0 0 0 1
132 สายมิตรจอหอ 8 1 0 0 0 1
133 อนุบาลบวรนครราชสีมา 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองโจด 0 3 0 1 3
135 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 2 1 2 3
136 บ้านกรูดหนองออก 0 2 1 0 3
137 บึงสาลี 0 2 0 3 2
138 บ้านมะค่า 0 2 0 0 2
139 บ้านหมื่นไวย 0 2 0 0 2
140 โพธิ์พรรณวิทยา 0 1 1 1 2
141 บ้านคอหงษ์ 0 1 1 0 2
142 บ้านหนองระเวียง 0 1 0 1 1
143 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 1 0 0 1
144 ยองแยง 0 1 0 0 1
145 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 0 1 0 0 1
146 บ้านถนนถั่ว 0 0 1 0 1
147 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 1 0 1
148 บ้านโคกไผ่-ขนาย 0 0 1 0 1
149 บ้านด่านติง 0 0 0 1 0
150 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 1 0
151 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 0
152 บ้านขนายดี 0 0 0 0 0
153 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0
รวม 938 324 169 213 1,644