หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 18 27 23
2 002 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 4 6 4
3 007 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 23 60 27
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 8 12 10
5 165 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 5 2
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 1 2 2
7 011 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 14 24 16
8 012 โรงเรียนด่านทองหลาง 3 4 4
9 014 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 12 25 19
10 013 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 52 104 78
11 017 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 0 0 0
12 124 โรงเรียนบึงพญาปราบ 6 10 9
13 125 โรงเรียนบึงสาลี 5 9 5
14 025 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 45 26
15 026 โรงเรียนบ้านกระเพรา 0 0 0
16 158 โรงเรียนบ้านกระโดน 0 0 0
17 027 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 4 5 5
18 028 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านขนายดี 1 3 1
20 032 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 2 4 2
21 033 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 3 3 3
22 166 โรงเรียนบ้านคนชุม 2 4 2
23 035 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 6 8 6
24 036 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 0 0 0
25 037 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 3 4 3
26 039 โรงเรียนบ้านจอหอ 34 57 43
27 040 โรงเรียนบ้านจันอัด 3 7 3
28 042 โรงเรียนบ้านซาด 2 5 2
29 043 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 7 15 10
30 044 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 10 23 12
31 045 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 31 65 35
32 046 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 12 19 16
33 047 โรงเรียนบ้านดอนผวา 4 6 4
34 048 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 4 3
35 049 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 6 22 14
36 051 โรงเรียนบ้านด่านติง 1 2 1
37 050 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 5 19 10
38 171 โรงเรียนบ้านต่างตา 0 0 0
39 054 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 1 2 2
40 055 โรงเรียนบ้านทับช้าง 18 28 19
41 056 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 3 3
42 057 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 4 5 4
43 060 โรงเรียนบ้านบิง 18 34 27
44 061 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 8 15 11
45 062 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 3 2
46 063 โรงเรียนบ้านบึงสาร 21 38 23
47 064 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 32 45 40
48 065 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 10 43 20
49 068 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 5 2
50 069 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 13 35 25
51 070 โรงเรียนบ้านพลจลก 53 124 92
52 071 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 13 29 22
53 072 โรงเรียนบ้านพะเนา 5 13 7
54 073 โรงเรียนบ้านพะไล 24 64 33
55 174 โรงเรียนบ้านพุดซา 5 9 6
56 167 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 6 8 7
57 168 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 11 19 15
58 079 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 7 4
59 078 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 8 12 11
60 080 โรงเรียนบ้านมะรุม 10 44 13
61 081 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 9 31 18
62 172 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 1 3 2
63 083 โรงเรียนบ้านระกาย 11 18 17
64 084 โรงเรียนบ้านลองตอง 10 36 19
65 085 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 7 13 8
66 086 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 7 6
67 087 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 7 3
68 088 โรงเรียนบ้านศรีสุข 4 14 5
69 089 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 5 6 6
70 090 โรงเรียนบ้านสะพาน 25 44 38
71 091 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 26 41 28
72 093 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 10 18 13
73 095 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0 0 0
74 094 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 2 2 2
75 096 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
76 098 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1 6 3
77 102 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 62 32
78 101 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 1 1
79 103 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 14 19 16
80 104 โรงเรียนบ้านหนองนา 2 9 2
81 105 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 1
82 169 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 2 1
83 110 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 20 32 23
84 109 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 9 14 13
85 111 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 8 19 13
86 112 โรงเรียนบ้านหนองม้า 19 41 30
87 113 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 24 54 38
88 114 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 5 2
89 115 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 6 24 11
90 116 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 5 12 8
91 117 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 22 47 27
92 118 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 3 4 4
93 107 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 12 23 16
94 099 โรงเรียนบ้านหนองแจง 4 5 4
95 100 โรงเรียนบ้านหนองโจด 4 8 6
96 097 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 34 63 42
97 108 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 0 0
98 175 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 2 4 3
99 119 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 10 15 14
100 120 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 28 48 32
101 121 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 9 39 15
102 029 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 8 25 11
103 052 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0
104 066 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 2 5 4
105 128 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 7 21 11
106 082 โรงเรียนบ้านเมืองที 4 6 4
107 092 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 8 28 13
108 122 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 32 67 42
109 030 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 0 0 0
110 038 โรงเรียนบ้านโคกสูง 16 28 24
111 176 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 1 1 1
112 053 โรงเรียนบ้านโตนด 3 17 6
113 058 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 5 8 7
114 059 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 9 17 13
115 067 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 18 39 28
116 123 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 20 31 27
117 041 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 0 0 0
118 075 โรงเรียนบ้านไพ 2 4 3
119 074 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 1 10 1
120 126 โรงเรียนประชาสามัคคี 50 108 63
121 134 โรงเรียนยองแยง 1 1 1
122 138 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 1 1
123 139 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 22 43 27
124 140 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 6 19 10
125 141 โรงเรียนวัดสระแก้ว 75 155 119
126 159 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
127 137 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 6 36 11
128 143 โรงเรียนสวนหม่อน 25 46 32
129 144 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 7 14 10
130 145 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 10 24 13
131 146 โรงเรียนสำโรง 16 34 25
132 147 โรงเรียนสุขานารี 62 122 90
133 148 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 12 28 15
134 151 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 17 28 21
135 170 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 74 183 115
136 155 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 11 28 16
137 156 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 17 31 16
138 004 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 9 29 13
139 127 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 10 15 11
140 133 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 59 156 99
141 149 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 7 14 11
142 005 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 6 9 6
143 129 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 16 28 25
144 015 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 14 20 15
145 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 12 28 20
146 160 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส 2 2 2
147 131 โรงเรียนมารีย์วิทยา 40 102 42
148 132 โรงเรียนมารีรักษ์ 3 8 4
149 136 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 9 28 10
150 173 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
151 142 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา 2 6 2
152 163 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 1 1 1
153 161 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 1 1 1
154 150 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 2 2 2
155 153 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 3 1
156 154 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
157 157 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 0 0 0
158 162 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 5 10 4
159 164 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 0 0 0
160 003 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 3 5 3
161 006 โรงเรียนโคราชวิทยา 5 9 5
162 130 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 3 5 4
163 018 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 19 27 20
164 019 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 17 38 23
165 020 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 31 49 41
166 021 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 16 59 29
167 022 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 4 15 6
168 023 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค 5 9 5
169 024 โรงเรียนโนนสูง 7 11 10
170 135 โรงเรียนโยธินนุกูล 2 7 4
รวม 1814 3894 2509
6403

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]