ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน