ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน