ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 56.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 48.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 38.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน