ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 5  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน