ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน