ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 72.32 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 68.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 68.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาเมย สพป. หนองคาย เขต 2 64.66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 59.66 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 59.32 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 58.32 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 58.32 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 สพป. หนองคาย เขต 2 55.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 50.32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 48.66 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน