ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดาล สพป. หนองคาย เขต 2 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 77.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน