ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมเจริญชัย สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน