ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 4  
8 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 4  
9 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน