ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาตาล สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน