ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน