ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 78.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 73.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 71.66 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน