ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 69.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน