ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 57.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านหนองเค็มไม่มาแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน