ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน