ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 93.77 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 73.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 71.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 71.25 เงิน 7  
9 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 69.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน