ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 82.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
7 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
8 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน