ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน