ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 85.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 82.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 79.9 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 79.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 75.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 69.8 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน