ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านเชียงอาด ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน