ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน