ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน