ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเมย สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน