ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 28 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน