ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน