ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเป สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน