ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 76.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 74.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 71.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 64.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน