ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน