ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน