ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน