ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำเป สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปัก สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน