ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน