ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน