ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 93.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 84.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 80.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน