ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน