ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงดาล สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน