ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน