ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปัก สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาตาล สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน